Klik voor het menu+

Bijenhotels in de Polderwijk

Posted in Kunst & vormgeving, Nieuws

20130527_134839De gemeente Zeewolde heeft samen met het IVN Consulentschap Flevoland een bijenproject gerealiseerd waarbij alle basisscholen van Zeewolde betrokken zijn. Het bijenproject kwam mede tot stand door samenwerking met Staatsbosbeheer, IVN Zeewolde, de Imkervereniging, de bibliotheek, het Repair Café, de Basisz en kunstenaar Rob van den Broek.

Rob van den Broek heeft het ontwerp gemaakt voor bijenhotels en de bloemvakken waarin de hotels geplaatst werden. Ter hoogte van de rotonde Kwartiermakerslaan/ Gelderseweg zijn door leerlingen uit de groepen 4 samen met Landschapsbeheer Flevoland de bloemperken ingezaaid. De middenbouw heeft de vulling voor de bijenhotels gemaakt waarbij techniekcoach Peter Cornelisse hen begeleidde. Peter en zijn team begeleidden ook groep 6 bij het maken van een robot-bij.

In de onderbouw werden bloemen en bijtjes van vilt gemaakt, onder leiding van Lyda Rump. De bovenbouw is aan de slag gegaan met het project ‘Red de Bij’, waarbij ze oplossingen bedachten om een betere leefomgeving te krijgen voor de bij.

Niet alleen op de scholen kregen kinderen informatie over bijen. Zij konden ook terecht in de Roode Schuur waar een bijententoonstelling was ingericht. In de bibliotheek konden kinderen een speurtocht doen. Zo stond Zeewolde in de maanden mei en juni 2013 volledig in het teken van de bij!