Klik voor het menu+

Over Stichting QEM

Stichting QEM is actief op het gebied van kunst, cultuur en toegepaste vormgeving in de breedste zin van het woord.

Haar missie is kunst en cultuur en haar importantie uit te dragen en te realiseren voor een divers publiek. De kernactiviteiten zijn:

Ontwikkelen en geven van workshops en presentaties (landschaps)kunst en kunsteducatie
Organiseren van concerten en muziektheatervoorstellingen
Ontwerpen en realiseren van decors, kunstwerken en muziekinstrumenten
Ontwerpen en realiseren van toegepaste kunst in de natuurlijke omgeving
Deelnemen aan (gemeentelijke) beleidsvormingsprocessen op het gebied van kunst en cultuur

Voor informatie over Stichting QEM kunt u contact opnemen met Rob van den Broek. Per email: info@robvdbroek.nl of telefonisch: 06-10251235.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Stichting QEM gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier leest u onze privacy verklaring: Privacy protocol Stichting QEM

 

Stichting QEM
Jupiterweg 37Aandelijndoen
3893 GC Zeewolde
www.stichting-qem.nl