Klik voor het menu+

Zwerfvuilproject

Posted in Onderwijs, Workshops en presentaties

In opdracht vahn de gemeente Zeewolde, heeft stichting QEM het concept van het LAB-IVN bedacht en uitgewerkt: een film over zwerfafval met aansluitend een achttal proefjes over scheiding en splitsing van afval, waarbij de natuurlijke manier werd vergeleken met de wijze waarop de mens zijn afval  verwerkt.